WWW.RUAMPUTOEI.COM  

แก่งวังน้ำเย็น                                                                                          คัดลอกจาก www.tourphetchabun.com


  • ห่างจากที่ทำการฯ หนองแม่นาประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นทางเดียวกับทุ่งโนนสน ระหว่างเส้นทาง นั้นสภาพ ป่าจะค่อยๆ เปลี่ยนไป จากทุ่งหญ้าป่าเต็งรัง สลับด้วยป่าสนและป่าเบญจพรรณ ส่วนบริเวณป่าดิบชื้นริมลำธารน้ำตก จะมีความหลากหลาย ของพืชพรรณไม้ใหญ่ที่พื้นป่าก็มีพรรณไม้แปลกตาขึ้นอยู่มากมาย อย่างพืชจำพวกเฟิร์นและบอนต่าง ๆ

.แก่งวังน้ำเย็น น้ำเย็นตลอดทั้งปี
แก่งวังน้ำเย็น น้ำเย็นไหลตลอดทั้งปี

บริเวณทุ่งนา ผกค. เลี้ยวซ้ายไปทุ่งนางพญา ตรงไปแก่งวังน้ำเย็น และทุ่งโนนสน
< บริเวณทุ่งนา ผกค. เลี้ยวซ้ายไปทุ่งนางพญา ตรงไปแก่งวังน้ำเย็น และทุ่งโนนสน >

เส้นทาง สะดวก มีต้นไม้ใหญ่สองข้างทาง
เส้นทาง สะดวก มีต้นไม้ใหญ่สองข้างทาง

ตรงไปทุ่งโนนสน เลี้ยวขวาไปแก่งวังน้ำเย็นอีก 100 เมตร
ตรงไปทุ่งโนนสน เลี้ยวขวาไปแก่งวังน้ำเย็นอีก 100 เมตร

บ้านพักเจ้าหน้าที่ มีห้องน้ำ สะอาดไว้บริการ
บ้านพักเจ้าหน้าที่ มีห้องน้ำ สะอาดไว้บริการ

ต้นไม้ใหญ่ บริเวณแก่งวังน้ำเย็น มีจำนวนมาก
ต้นไม้ใหญ่ บริเวณแก่งวังน้ำเย็น มีจำนวนมาก

จุดกางเต็นท์ ที่จัดไว้ในแนวต่างระดับ ด้านล่างเป็นแก่งวังน้ำเย็น
จุดกางเต็นท์ ที่จัดไว้ในแนวต่างระดับ ด้านล่างเป็นแก่งวังน้ำเย็น

กางเต็นท์พักแรม และจัดสถานที่ไว้ทำอาหาร
กางเต็นท์พักแรม และจัดสถานที่ไว้ทำอาหาร

เหนือแก่งวังนำเย็น เป็นลำห้วยบริเวณกว้าง เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ
เหนือแก่งวังนำเย็น เป็นลำห้วยบริเวณกว้าง เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

เล่นน้ำตามแก่งเล็ก แก่งน้อย เย็นสบายใจ
เล่นน้ำตามแก่งเล็ก แก่งน้อย เย็นสบายใจ

| เนินมหัศจรรย์ | พระตำหนักเขาค้อ | หอสมุดนานาชาติเขาค้อ | อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ |
|
พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) | พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก | เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ |
|
น้ำตกศรีดิษฐ์ | อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) | สวนสัตว์เปิดเขาค้อ | ไร่ บี.เอ็น | อ่างเก็บน้ำรัตนัย |

   << กลับหน้านำเที่ยวเพชรบูรณ์          << กลับหน้าแรก(Home page)


WWW.RUAMPUTOEI.COM